Hona hemen 2017-2018 Getxo Errugbi-ko Eskolan izena emateko Inprimakia.

Este es nuestro formulario para pre-inscripción para la Getxo Rugby Eskola 2017-2018
Izen emateak:
- Inprimaki hau parte hartzaile bakoitzerako bakarra da. Beste jokalari batzuk inskribatu nahi badituzu, berriro hasi beharko zenuke.
- Getxo Errugbiak beretzat hartzen du, publizitate materiala bezala, jarduerei dagozkien irudiak,erabiltzeko eskubidea. Onarpena zein lagapena, behin izen ematea emanda eta aurrezko aurkakotasun garbia ez balego, egintzat hartuko dira.
- 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu pertsonalak babestekoari jarraituz, jakinarazten dizugu datu hauek fitxagegi automatiko baten barruan sartuko ditugula. Haien konfidentzialtasuna bermatuta dago eta fitxategiearen jabea Getxo Errugbia da. Nahi duzunean erabil ditzakezu datuak ikusi, zuzendu, baliogabetu edo aurka egiteko legeak ezarritako eskubideak, getxorugby@getxorugby.eus-ri e- posta zuzenduz.
- Datu hauek inoiz ez dira hirugarrenen medederako lagatuak edo merkaturatuak izango, jabearen baimenarekin ez ba lego.

Inscripciones:
- Este formulario es único para cada participante, en caso de inscribir otros jugadores, debes iniciarlo de nuevo.


- El Getxo Errugbia se reserva el derecho a utilizar, como material de publicidad, las imágenes correspondientes a las actividades realizadas, entendiéndose producida la aceptación y cesión de las mismas por la inscripción, siempre que no haya una oposición expresa previa.

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que, sus datos forman parte de un fichero automatizado cuya confidencialidad está garantizada y cuyo titular es el club Getxo Errugbia. Usted tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos mediante comunicación a la dirección de correo electrónico getxorugby@getxorugby.eus.
-Estos datos no serán objeto de cesión o comercialización a terceros sin consentimiento de su titular.
empezar
 
Entrenamenduetan laguntzen diguten helduentzako nahitaezko sei puntu, bere seme-alabak lotsarik izan ez dezaten eta geuretakoak izan daitezen errubi zelaietan 1- Umeak gara
2- Jokoa da hau
3- Entrenatzaileak boluntarioak dira
4- Arbitroak gizakiak eta geuretakoak dira
5- Hau ez da Munduko Kopa
6- Txalotu eta animatu behar duzue soilik


Seis puntos obligatorios para los adultos que nos acompañen en entrenamientos y partidos,  para que sus hijos e hijas no pasen vergüenza y sean de los nuestros en los campos de rugby.

1- Somos niños y niñas
2- Esto es un juego
3- Los entrenadores son voluntarios
4- Los árbitros son humanos y de los nuestros
5- Esto no es la Copa del Mundo
6- Solo debéis animar y aplaudir

 
"Getxo Errugbi Eskolak partehartzaileei buruzko irakurri eta onartu behar diren hainbat konpromiso dauzka" 

"La Getxo Errugbi Eskola tiene una serie de compromisos referidos a los participantes, los cuales deben ser aceptados, por lo que es necesario leerlos, conocerlos y aplicarlos"

Konpromiso orria irakurtzeko, irudian sakatu eskumako botoia eta ondoren "abrir imagen en una pestaña nueva"

Para ampliar la hoja de compromiso, click derecho en la imagen y pulsar "abrir imagen en una pestaña nueva"


 
Getxo Errugbi Eskolak familiei buruzko irakurri, ezagutu eta onartu behar diren hainbat konpromiso dauzka" 

"La Getxo Errugbi Eskola tiene una serie de compromisos referidos a las familias, los cuales deben ser aceptados, por lo que es necesario leerlos, conocerlos y aceptarlos"

Konpromiso orria irakurtzeko, irudian sakatu eskumako botoia eta ondoren "abrir imagen en una pestaña nueva"

Para ampliar la hoja de compromiso, click derecho en la imagen y pulsar "abrir imagen en una pestaña nueva"

 
Arauak eta gomendioak irakurri eta onartu ondoren, osatu fitxa geuretako bat izateko.

Después de leídas y aceptadas las normas y recomendaciones, completa la ficha para ser de los nuestros.

Parteatzailearen Izena - Nombre participante *

 
1º Abizena - Apellido *

 
2º Abizena - Segundo apellido *

 
Adinaren arabera parte hartuko duen kategoria.
Categoría en la participara según la edad *

Seleccionar solamente un año por participante
Bat bakarrik

 
Tutorearen izen-abeizenak
Nombre y Apellidos tutor 1 *

Necesitamos los datos de los tutores de cada participante, nombre y apellidos
 
2 Tutorearen izen abeizenak
Nombre y Apellidos Tutor 2 *

Necesitamos los datos de los tutores de cada participante, nombre y apellidos
 
Tutorearen posta elektronikoa
Correo electrónico Tutor 1 *

 
2 Tutorearen posta elektronikoa
Correo electrónico Tutor 2 *

 
1 Tutorearen telefonoa
Telefono tutor 1 *

 
2 Tutorearen telefonoa
Télefono tutor 2 *

 
Erroldatuta dagoen helbidearen datuak
Datos domicilio donde se encuentre empadronado *

 
Partehartzailearen ikastexea
Centro escolar participante *

 
Gaixotazun aipagarriak
Enfermedades relevantes *


 
Gaixotasuna - Enfermedad
Ez bada da sakatu  ENTER
Si es No pulsa ENTER

 
Eskolan bere lehendabiziko urtea ez bada, bere motxila zenbakia ipini.
Si no es su primer año en la Eskola indicar nº de mochila

 
- Behin betiko izen-ematearen datuak gaurkotuak edukitzeko, tutoreak bere K/Karen zenbakia azaldu beharko digu zordunketa egin ahal izateko.
IBANen zenbaki zein izkiak beharrezkoak dira, baita K/Kren 20 digituak. Adibide bat duzue irudian.

- Con el fin de tener actualizados los datos para la inscripción definitiva el tutor deberá indicarnos su numero de C/C para realizar el cargo.
Son necesarios las letras y números del IBAN y los 20 dígitos de la C/C, tenéis un ejemplo en la imagen.*

 
* No se cobrará cantidad alguna hasta que se determine en la junta extraordinaria de finales de septiembre la cuota mensual"* No se cobrará cantidad alguna hasta la confirmación de la inscripción definitiva (una vez comenzada la temporada) y la aprobación de las cuotas mensuales en la junta extraordinaria a celebrar a finales de septiembre 2017

 
Lege-testua - Texto legal *

- Getxo Errugbiak beretzat hartzen du, publizitate materiala bezala, jarduerei dagozkien irudiak,erabiltzeko eskubidea. Onarpena zein lagapena, behin izen ematea emanda eta aurrezko aurkakotasun garbia ez balego, egintzat hartuko dira.

- 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu pertsonalak babestekoari jarraituz, jakinarazten dizugu datu hauek fitxagegi automatiko baten barruan sartuko ditugula. Haien konfidentzialtasuna bermatuta dago eta fitxategiearen jabea Getxo Errugbia da. Nahi duzunean erabil ditzakezu datuak ikusi, zuzendu, baliogabetu edo aurka egiteko legeak ezarritako eskubideak, getxorugby@getxorugby.eus-ri e- posta zuzenduz. Datu hauek inoiz ez dira hirugarrenen medederako lagatuak edo merkaturatuak izango, jabearen baimenarekin ez ba lego.


- El Getxo Errugbia se reserva el derecho a utilizar, como material de publicidad, las imágenes correspondientes a las actividades realizadas en la temporada, entendiéndose producida la aceptación y cesión de las mismas por la inscripción, siempre que no haya una oposición expresa previa.

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que, sus datos forman parte de un fichero automatizado cuya confidencialidad está garantizada y cuyo titular es el club Getxo Errugbia. Usted tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos mediante comunicación a la dirección de correo electrónico getxorugby@getxorugby.eus. Estos datos no serán objeto de cesión o comercialización a terceros sin consentimiento de su titular.

Finalizada la inscripción entendemos se acepta y otorga consentimiento para publicar las imágenes de los jugadores.

     
Gracias por completar este typeform.
Crea ahora el tuyo. ¡Es gratis, fácil y bonito!
Crea un <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform